Monmouthshire, UK

Beth sy’n dda am eich cymuned? Beth fyddai’n ei gwneud yn well?

Mae Ein Sir Fynwy yn glyn a gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau yn cydweithio I drin anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn ogystal a heddiw. Rydym eisiau I gynifer o bobl ddweud eich barn. Bydd eich sylwadau yn ein helpu I gynllunio dyfodol yr ardal.

Posted by EinSirFynwy on the 11th Aug 2016.

Helpwch ni i lunio dyfodol Sir Fynwy

Yn 2018, mae angen i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy i gyhoeddi cynllun tymor hir ar gyfer yr ardal.  Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni geisio deall cyflwr ‘llesiant’ yn ein cymunedau yn well.

 
Mae angen eich help arnom er mwyn i ni fedru cyflawni hyn.


Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn cynnwys yr Heddlu, GIG, cyngor, Gwasanaeth Tân ynghyd â’r sector gwirfoddola a chymdeithasau tai.
Mae ein Cynllun Llesiant angen adlewyrchu’r cymunedau yr ydym yn byw ynddynt yn Sir Fynwy. Rydym angen eich help chi er mwyn deall llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Sir Fynwy yn well. Mae hyn yn bwysig iawn fel bod modd i ni greu cymunedau y mae pobl am fyw ynddynt nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn credu mai dyma’r peth cywir i’w wneud, ac ar y 1af o Ebrill, daeth hefyd yn ddyletswydd gyfreithiol ar yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.


Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymwneud â gwella llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol pobl yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn gwneud i wasanaethau i feddwl yn fwy am yr hirdymor, gweithio yn well gyda phobl a chymunedau ynghyd â gyda’n gilydd, ceisio atal problemau a mabwysiadu dulliau mwy cydgysylltiedig.


Mae angen i ni glywed eich syniadau am:

  • Beth sy’n dda am eich cymuned?
  • Beth allai fod yn well?

llanman - I am a member of my local village committee. As a committee we maintain and run the village hall on behalf of the local community. The work we do strengthens the local community and benefits a wide range of people in our local community and beyond. We raise money to pay to keep the hall open. Given that we are in partnership with the local council, why do we have to pay council tax? Why do we have to pay for our play area to be maintained when the council pays for grass cutting and equipment maintenance in the next village?

0