City Hall, King Edward VII Ave, Cardiff CF10 3ND, UK

Cwblhau arolwg am Ymgynghoriad Prifddinas Ranbarth Caerdydd Comisiwn Twf a Chystadleugarwch

Mae Cytundeb Ddinesig Caerdydd yn gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r deg awdurdod lleol sy'n rhan o Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd, a bydd yn gweld buddsoddiad sylweddol yn yr ardal.

Posted by MonmouthshireCC on the 04th Sep 2016.

Fel rhan y hyn, mae Comisiwn Taf a Chystadleeugarwch yn cynnal adolygiad manwl o economi'r rhanbarth a bydd yn gwneud argymhellion ynglyn a sut i ddatblygu'r ardal. 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=147273897690

 

Be the first to add an idea!